Street Dance 街舞

街舞是嘻哈文化的一部分。注重身体的协调性。街舞按动作和节奏可以分为不同种类,当中包括但不限于爵士舞、嘻哈舞、机械舞。

K-pop

韩团舞

韩国或源于韩国的流行音乐和舞蹈

Jazz

爵士舞

自由而纯朴,直接把内心的感受用身体的颠,抖,扭表达出来。随着音乐节奏而活动,溶入音乐之中

Hip-hop

嘻哈舞

HIP-HOP 各种街舞的总称,舞蹈包含着 LOCKING(锁舞),POPING(机械舞),BREAKING (霹雳舞),WAVE(电流)等舞蹈动作

机械舞

特约课程

也称机器舞,模仿机器人的样子做动作,以不同速度、力量、动作移动幅度来表现拍子,电流与 Wave 亦占很大一部分

我们为不同年纪的学员设立针对性的课程:

-少儿班kids                            4 岁-9 岁
-青少年班 Junior              10 岁-18 岁
-日常班                                    12 岁以上